Τμήματα Ενηλίκων

Τα τμήματα ενηλίκων εστιάζουν στις ανάγκες και στους στόχους του κάθε μαθητή και αναλόγως διαμορφώνουμε το μάθημα με το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό για την υλοποίηση των στόχων τους.

Τμήμα αρχαρίων

Σκοπός αυτού του τμήματος είναι να η εξοικείωση του ατόμου με τη γλώσσα, εστιάζοντας κυρίως στον προφορικό λόγο και την κατανόηση βασικών γραμματικών φαινομένων με κύριο στόχο την επικοινωνία.

Β1/Β2 (Lower)

Σε αυτό το επίπεδο τα άτομα εξασκούν όλες τις γλωσσικές δεξιότητες (Reading, Writing, Speaking, Listening), καλύπτουν όλα τα γραμματικά φαινόμενα, αναπτύσσουν το λεξιλόγιο και τον γραπτό και προφορικό τους λόγο με στόχο την απόκτηση της πιστοποίησης.
Η επιλογή του πτυχίου γίνεται με βάση τις ανάγκες και τους στόχους του κάθε ατόμου και με την αναγνώριση του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς Γλωσσομάθειας (αναγνωρισμένα από ΑΣΕΠ).

C1/C2 (Proficiency)

Απαραίτητο εφόδιο όχι μόνο για επαγγελματική αποκατάσταση αλλά και για την υλοποίηση μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό καθώς είναι προαπαιτούμενο σε αρκετά πανεπιστήμια.
Σε αυτό το επίπεδο γίνεται συστηματική ανάπτυξη του λεξιλογίου, κάλυψη όλων των γραμματικών φαινομένων, βελτίωση γραπτού και προφορικού λόγου όπως και εμπέδωση όλων των γλωσσικών δεξιοτήτων (Reading, Writing, Speaking, Listening) με σκοπό την επιτυχία στις τελικές εξετάσεις.
Η επιλογή του πτυχίου γίνεται με βάση τις ανάγκες και τους στόχους του κάθε ατόμου και με την αναγνώριση του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς Γλωσσομάθειας (αναγνωρισμένα από ΑΣΕΠ).

Newsletter

Κάντε εγγραφή για να λαμβάνετε ενημερώσεις