Τμήματα για παιδιά και εφήβους

Pre junior

Η pre-junior τάξη είναι μια προπαρασκευαστική τάξη για παιδιά Α και Β δημοτικού. Είναι απαραίτητη για τα παιδιά αυτής της ηλικίας ώστε να τα προετοιμάσει με ένα κατάλληλο πρόγραμμα για μια ομαλή μετάβαση στην A Junior.

Τα πρώτα βήματα των παιδιών στην ξένη γλώσσα γίνονται ένα ταξίδι εξερεύνησης. Τα παιδιά αυτής της ηλικίας είναι δεκτικά σε νέες πληροφορίες και ερεθίσματα τα οποία αντιλαμβάνονται παράλληλα με τη μητρική τους γλώσσα, χωρίς να τις συγχέουν.

Τα παιδιά αναπτύσσουν όχι μόνο γνωστικές αλλά και κοινωνικές δεξιότητες καθώς καλούνται να συνεργαστούν, να μιλήσουν, να παίξουν και να επικοινωνήσουν. Παράλληλα αναπτύσσουν την φαντασία και τη δημιουργικότητά τους μέσα από ιστορίες, παιχνίδια ρόλων όπως και χειροτεχνίες.

Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται είναι κατάλληλο για την ηλικία των παιδιών, με διαδραστικό περιεχόμενο, βίντεο και παιχνίδια και έτσι δημιουργείται η πρώτη τους θετική εντύπωση για την αγγλική γλώσσα.

Δεν υπάρχουν εργασίες ή διάβασμα για το σπίτι. Η μάθηση γίνεται κυρίως μέσα από παιχνίδι, κίνηση, ρυθμό και προφορικό λόγο.

 

JUNIOR A, JUNIOR Β

Οι Junior A, Junior B τάξεις είναι ουσιαστικά η πρώτες τάξεις των Αγγλικών για παιδιά Β και Γ Δημοτικού (7-9 ετών). Στόχος είναι η εκμάθηση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας (Reading, Writing, Speaking, Listening). Τα παιδιά μαθαίνουν να παράγουν λόγο προφορικό και γραπτό δημιουργώντας ολοκληρωμένες φράσεις. Τα γραμματικά, λεξιλογικά και συντακτικά φαινόμενα διδάσκονται με βιωματικό τρόπο, ώστε να μπορεί να γίνει σωστή αφομοίωση της γλώσσας και όχι μια ανιαρή αποστήθιση λέξεων και κανόνων.

Τα παιδιά αρχίζουν να χρησιμοποιούν την αγγλική γλώσσα στην πράξη μέσω απλών διαλόγων με δασκάλους και συμμαθητές. Η εκμάθηση γίνεται μέσα από κατάλληλα για την ηλικία των παιδιών βιβλία, διαδραστικά παιχνίδια, βίντεο και τραγούδια. Επίσης τα βιβλία συνοδεύονται από εκπαιδευτικό CD με επιπλέον διασκεδαστικές δραστηριότητες που μπορούν να γίνουν στο σπίτι από γονείς και μαθητές.

 

Senior

SENIOR A

Η Senior A τάξη, κατάλληλη για παιδιά Γ και Δ Δημοτικού (9-10 ετών), έχει ως στόχο την μεθοδική εκμάθηση, εξάσκηση και αντίληψη όλων των γλωσσικών δεξιοτήτων (Reading, Writing, Speaking, Listening). Τα παιδιά αντιλαμβάνονται πιο σύνθετα κείμενα και μαθαίνουν να παράγουν τόσο γραπτό όσο και προφορικό λόγο.

Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται είναι βιβλία κατάλληλα για την ηλικία των παιδιών, διαδραστικά παιχνίδια, βίντεο και τραγούδια. Επίσης τα βιβλία συνοδεύονται από εκπαιδευτικό CD με επιπλέον διασκεδαστικές δραστηριότητες που μπορούν να γίνουν στο σπίτι από γονείς και μαθητές.

Η Senior A είναι μια κατάλληλη χρονιά για να δώσουν τα παιδιά και το πρώτο τους πτυχίο επιπέδου PRE-A1 από τον καταξιωμένο φορέα LAAS-Palso, βάση του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς Γλωσσομάθειας. Είναι ένα φιλικό προς το παιδί πτυχίο με γραμματικά και λεξιλογικά φαινόμενα που έχει ήδη διδαχθεί. Έτσι τα παιδιά προετοιμάζονται για την πρώτη τους επίσημη πιστοποίηση. Η προετοιμασία αυτή θα γίνει με κάποιο έξτρα υλικό και ελάχιστες παραπάνω ώρες διδασκαλίας με σκοπό να εξοικειωθούν με τον τρόπο εξέτασης και να νοιώσουν απολύτως προετοιμασμένα. Οι εξετάσεις αυτές όχι μόνο ενισχύουν την αυτοπεποίθησή τους αλλά τους δίνουν και ένα ακόμη κίνητρο και στόχο για να έχουν μια καλύτερη επαφή με τη γλώσσα για το μέλλον.

 

SENIOR B

Η Senior B τάξη απευθύνεται σε μαθητές Ε’ και ΣΤ’ δημοτικού (11-12 ετών). Σε αυτή την τάξη στόχος είναι η εξάσκηση και εμπέδωση όλων των γλωσσικών δεξιοτήτων (Reading, Writing, Speaking, Listening). Τα παιδιά εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο τους και μαθαίνουν να χρησιμοποιούν πιο σύνθετα γραμματικά και λεξιλογικά φαινόμενα στην πράξη.

Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται είναι βιβλία κατάλληλα για αυτό το επίπεδο, διαδραστικά παιχνίδια, βίντεο και τραγούδια. Επίσης τα βιβλία μας συνοδεύονται από εκπαιδευτικό CD με επιπλέον διασκεδαστικές δραστηριότητες που μπορούν να γίνουν στο σπίτι για εξάσκηση.

Το πτυχίο κατάλληλο για τους απόφοιτους αυτής της τάξης είναι το Α1 από τον καταξιωμένο φορέα LAAS-Palso, βάση του Κοινού Ευρωπαικού Πλαισίου Αναφοράς Γλωσσομάθειας. Η εξέταση αυτή αξιολογεί τα παιδιά σε τρεις βασικές γλωσσικές δεξιότητες (Listening, Reading, Writing).

Τα παιδιά έχοντας ήδη αξιολογηθεί στην προηγούμενη τάξη ανυπομονούν για την επόμενη επίσημη αξιολόγησή τους. Η προετοιμασία γίνεται με κάποιο έξτρα υλικό και ελάχιστες επιπλέον ώρες διδασκαλίας ώστε να εξοικειωθούν τα παιδιά με τον τρόπο εξέτασης και να νοιώσουν απολύτως προετοιμασμένα. Οι εξετάσεις αυτές όχι μόνο ενισχύουν την αυτοπεποίθησή τους αλλά τους δίνουν και ένα ακόμη κίνητρο και στόχο για να έχουν μια καλύτερη επαφή με τη γλώσσα για το μέλλον.

 

SENIOR C

Η Senior C τάξη απευθύνεται σε μαθητές ΣΤ’ δημοτικού και Α’ Γυμνασίου (12-13 ετών). Σε αυτή την τάξη στόχος είναι η εκμάθηση, αφομοίωση και εξάσκηση όλων των γλωσσικών δεξιοτήτων (Reading, Writing, Speaking, Listening). Σε αυτό το επίπεδο ολοκληρώνεται η διδασκαλία της Αγγλικής γραμματικής και τα παιδιά εμπλουτίζουν περισσότερο το λεξιλόγιο τους.

Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται είναι βιβλία κατάλληλα για αυτό το επίπεδο, διαδραστικά παιχνίδια, και εκπαιδευτικά βίντεο. Επίσης τα βιβλία μας συνοδεύονται από εκπαιδευτικό CD με επιπλέον διασκεδαστικές δραστηριότητες που μπορούν να γίνουν στο σπίτι για εξάσκηση.

Το πτυχίο κατάλληλο για τους απόφοιτους αυτής της τάξης είναι το Α2 από τον καταξιωμένο φορέα LAAS-Palso, βάση του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς Γλωσσομάθειας. Η εξέταση αυτή αξιολογεί τα παιδιά σε τρεις βασικές γλωσσικές δεξιότητες (Listening, Reading, Writing).

Τα παιδιά είναι ήδη εξοικειωμένα από προηγούμενες εξετάσεις πιστοποίησης. Η προετοιμασία γίνεται με έξτρα υλικό από τεστ προσομοίωσης εξετάσεων και κάποιες επιπλέον ώρες διδασκαλίας.

 

SENIOR D (B1)

H Senior D τάξη απευθύνεται κυρίως σε μαθητές γυμνασίου. Σε αυτό το επίπεδο πέρα από την εκμάθηση, αφομοίωση και την εξάσκηση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας (Reading, Writing, Speaking, Listening), δίνεται ακόμη περισσότερη έμφαση στην ανάπτυξη γραπτού και προφορικού λόγου.

Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται είναι βιβλία με ενδιαφέρουσα θεματολογία κατάλληλη για παιδιά αυτής της ηλικίας, εκπαιδευτικά βίντεο με δραστηριότητες για την τάξη και διαδραστικά παιχνίδια . Επίσης τα βιβλία μας συνοδεύονται από εκπαιδευτικό CD με επιπλέον βίντεο και διασκεδαστικές δραστηριότητες που μπορούν να γίνουν στο σπίτι για εξάσκηση.

Το πτυχίο κατάλληλο για τους απόφοιτους αυτής της τάξης είναι το B1 - Pre-lower βάση του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς Γλωσσομάθειας (αναγνωρισμένο από ΑΣΕΠ). Η εξέταση αυτή αξιολογεί τα παιδιά σε όλες τις γλωσσικές δεξιότητες (Listening, Reading, Writing, Speaking).

Το B1 - Pre-lower είναι το χαμηλότερο από τα δύο ενδιάμεσα επίπεδα (Β1,Β2) και πιστοποιεί τη Μέτρια Γνώση της γλώσσας. Δίνοντας ένα πτυχίο αυτού του επιπέδου τα παιδιά εξοικειώνονται ακόμη περισσότερο με τη διαδικασία εξέτασης μιας ξένης γλώσσας όπως και με όλες τις γλωσσικές δεξιότητες που αυτή περιλαμβάνει, ενισχύοντας έτσι τη σιγουριά και την αυτοπεποίθησή τους.

 

Β2 - Lower

H B2-Lower τάξη απευθύνεται κυρίως σε μαθητές γυμνασίου. Σε αυτό το επίπεδο τα παιδιά αναπτύσσουν περεταίρω το λεξιλόγιο τους καθώς και τον γραπτό και προφορικό τους λόγο σε συνδυασμό με την εξάσκηση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας (Reading, Writing, Speaking, Listening).

Το εκπαιδευτικό υλικό αυτής της τάξης είναι βιβλία με θεματολογία κατάλληλη για παιδιά αυτής της ηλικίας, εκπαιδευτικά παιχνίδια, practice tests και εκπαιδευτικά βίντεο με ενδιαφέροντα θέματα για ανάπτυξη της προφορικής και ακουστικής δεξιότητας των μαθητών.

Σε αυτή την τάξη με βάση τις ανάγκες του κάθε μαθητή ξεχωριστά, επιλέγουμε μαζί το κατάλληλο πτυχίο Β2 – Lower βάση του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς Γλωσσομάθειας (αναγνωρισμένο από ΑΣΕΠ). Στόχος μας σε αυτή την τάξη είναι οι μαθητές να εφοδιαστούν με τις πιστοποιήσεις που θα τους βοηθήσουν στην μελλοντική τους σταδιοδρομία.

Το Β2-Lower είναι η υψηλότερη πιστοποίηση από τα ενδιάμεσα επίπεδα (Β1,Β2). Είναι ένα βασικό πτυχίο που πιστοποιεί την Καλή Γνώση της γλώσσας και απαραίτητο εφόδιο για την μελλοντική σταδιοδρομία των παιδιών.

 

C1/C2 Advanced-Proficiency

Η C1/C2 Advanced/Proficiency απευθύνεται κυρίως σε παιδιά Γυμνασίου-Λυκείου. Σε αυτά τα επίπεδα στόχος είναι η συστηματική ανάπτυξη του λεξιλογίου, η βελτίωση γραπτού και προφορικού λόγου όπως και η εμπέδωση όλων των γλωσσικών δεξιοτήτων (Reading, Writing, Speaking, Listening) με σκοπό την επιτυχία στις τελικές εξετάσεις.

Το εκπαιδευτικό υλικό αποτελείται από βιβλία, εκπαιδευτικά βίντεο καθώς και practice tests.
Σε αυτό το επίπεδο επιλέγουμε την κατάλληλη πιστοποίηση για τον κάθε μαθητή επιπέδου C2-Proficiency βάση του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς Γλωσσομάθειας (αναγνωρισμένο από ΑΣΕΠ). Στόχος μας είναι οι μαθητές να εφοδιαστούν με τις κατάλληλες πιστοποιήσεις που θα τους βοηθήσουν στην μελλοντική τους σταδιοδρομία.

Το C2-Proficiency είναι η υψηλότερη πιστοποίηση από τα ανώτερα επίπεδα (C1,C2) και αποτελεί το τελικό πτυχίο που πιστοποιεί την άριστη γνώση της γλώσσας και είναι αναγνωρίζεται ευρέως τόσο σε σπουδές όσο και για επαγγελματική αποκατάσταση.

Newsletter

Κάντε εγγραφή για να λαμβάνετε ενημερώσεις